Stichting Oceans at Work

Stichting Oceans at Work is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Je kunt je giften aan Oceans at Work onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van je belastingaangifte. Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is hier te vinden.

Voor de ANBI-status moeten diverse gegevens openbaar beschikbaar zijn op de website:
  • Naam: Stichting Oceans at Work
  • RSIN: 850825507
  • Kamer van Koophandel Den Haag: 53289420
  • Triodos NL32 TRIO 025 452 9402
  • Contactgegevens: contact
  • Bestuurssamenstelling: bestuur
  • Beleidsplan: meerjarenplan 2021-2023
  • Beloningssysteem: de bestuursleden van Stichting Oceans at Work ontvangen geen vergoeding. Stichting Oceans at Work heeft geen betaalde medewerkers in dienst en werkt met vrijwilligers en stagiaires.
  • Doelstelling: ons doel
  • Financiële verantwoording: financiën