18.10.2021 | Stage lopen voor een gezonde zee
Stichting Oceans at Work werkt nauw samen met kennispartner Blue Linked. Deze pionier in circulaire viskweek is een erkend leerbedrijf en werkt samen met uiteenlopende opleidingsinstituten op het gebied van kust en zee. Bijvoorbeeld met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Yuverta (een samenvoeging van Wellantcollege, CITAVERDE College en Helicon Opleidingen), HAS Hogeschool Den Bosch en Wageningen University & Research. Hier geven studenten die momenteel stage lopen in de circulaire viskweek uitleg over wat zij doen en waarom.

Lisa Velberg

Lisa Velberg (23 jaar) | Hogeschool Rotterdam | Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek | 4e studiejaar | september 2021 – juni 2022

Waar we hier aan werken heeft een positieve impact op de manier waarop nu tegen viskweek wordt aangekeken. Zo voel ik dat echt. De circulaire aanpak, het zuinig omgaan met grondstoffen en materialen, dat is bijzonder interessant. Wat de doorslag gaf om hier stage te komen lopen, is dat circulaire viskweek betekent dat we op termijn ook aan natuurherstel kunnen doen. Daarvoor moet de ecologie in het kweeksysteem helemaal kloppen, dat is waar ik me op richt. Ik breng de waterkwaliteit in het systeem in beeld. Voor het plankton en de vis, de hele voedselketen, moet die optimaal zijn.

Chantal Polet
Chantal Polet (20 jaar) | Hogeschool Utrecht | Life Sciences, specialisatie Dierkunde | 3e studiejaar | september 2021 – februari 2022

Bij viskweken gaat het ook om het verduurzamen van het voedsel waarmee je de vissen voert. Tijdens mijn stage onderzoek ik wat de mogelijkheden zijn om tijdens de opgroei van tarbotlarven geen levend voer maar duurzaam kunstvoer toe te passen. Welk effect heeft dit op de ontwikkeling en overleving van de babyvisjes? De unieke combinatie tussen praktijk en theorie die ik hier meemaak, geeft me veel energie. Het werk is gevarieerd en heel leerzaam. En ik vind het onderwerp belangrijk, want met de groeiende wereldbevolking zal de vraag naar vis alleen maar toenemen.
Joran Glasbergen

Joran Glasbergen (26 jaar) | Yuverta | Eco en Wildlife | 3e studiejaar | stageperiode augustus – november 2021

Ik maak mij zorgen over de manier waarop we omgaan met de oceanen. Overbevissing zie ik als een groot probleem. Wat als we zo doorgaan? Kunnen vispopulaties zich dan nog herstellen? Daarom ben ik enthousiast om mee te werken aan de ontwikkeling van circulaire viskweek. Tijdens mijn stage werk ik aan het opstellen en testen van werkprotocollen voor het kweken van voedseldiertjes. Ook houd ik mij bezig met de veiligheid op de werkvloer. En ik ga me verdiepen in het opstellen van de begroting voor het inrichten van de kweekruimte waarin het straks allemaal gaat gebeuren. Ontzettend leuk en afwisselend werk!

Amy Nouwen

Amy Nouwen (23 jaar) | HAS Hogeschool Den Bosch | Toegepaste Biologie | 3e studiejaar | september 2021 – februari 2022

Geen dag is hetzelfde hier. En ik leer enorm veel, omdat bij dit pionierswerk nog veel uitgezocht moet worden. De kleinschaligheid op de werkvloer spreekt mij aan. En het kweken van vis op een circulaire manier vind ik enorm interessant. De vraag naar vis neemt toe, dus moet dit op een duurzame manier gebeuren. Daar sluit ons werk naadloos op aan en ik vind dat dit een goede kans verdient. De komende periode ga ik uitzoeken welke algen we het beste kunnen gebruiken voor de groei en ontwikkeling van de roeipootkreeftjes. Dat zijn de planktondiertjes die als voedsel dienen voor de opgroeiende vis.

Chantal Visser

Chantal Visser (24 jaar), MsC. | Wageningen University & Research | Aquaculture and Marine Resource Management, Marine Animal Ecology |3e studiejaar | stageperiode juni – november 2021

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof tussen onderzoek, regelgeving en markt, waarbij ook aandacht is voor het herstel van ecosystemen die onder druk staan, zoals de oceanen. Daarom spreekt het motto ‘1 vis op je bord, 1 vis in zee’, waarmee we hier werken, mij erg aan. Tijdens mijn stage ga ik aan de hand van interviews met belanghebbenden achterhalen waar de knelpunten liggen in het vrijlaten van vis in de Noordzee en welke partijen openstaan voor samenwerking. De sfeer hier is geweldig, het werk is afwisselend en we staan middenin de actualiteit. Ik ga er elke dag met veel plezier tegenaan.

Terug