12.08.2021 | Bouw klimaatruimte van start met circulaire partner Hans van der Meijs

Het kweekcentrum is klaargestoomd voor de bouw van de klimaatruimte voor de 'Zeeboerderij op het land'. Met het familiebedrijf Hans van der Meijs - specialist in het recyclen en hergebruiken van duurzame materialen - hebben we de ideale partner hiervoor gevonden.
Lees meer

23.07.2021 | Update Blauwe Polder 1
Foto: Michiel Alleman (Pexels)
Na toekenning van de subsidie voor het Blauwe Polder 1-project (zie vorige nieuwsberichten) is er bij Stichting Oceans at Work veel gebeurd.

Het bestuur van de stichting is uitgebreid met een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Gesprekken zijn gaande om een locatie voor de uitgroeifaciliteit van gekweekte tarbot en kabeljauw op Texel te kunnen realiseren.

De eerste prioriteit ligt op het bouwen van een broedhuis in het kweekcentrum, gelegen in Hazerswoude-dorp. Hier worden de vislarven met innovatieve technieken opgekweekt tot pootvis (juveniele vis): circulair en diervriendelijk.
Lees meer

17.04.2021 | Aandacht in de media
Noord-Hollands Dagblad
Onlangs heeft het Waddenfonds subsidie toegekend aan het project Blauwe Polder 1 van Stichting Oceans at Work en partners. Daarmee is de aandacht vanuit de media gewekt. Alles in het project draait om circulaire kweeksystemen op het land waarin zeeorganismen worden gekweekt: duurzaam en diervriendelijk. Maar circulaire viskweek, wat is dat eigenlijk precies?
Het Noord-Hollands Dagblad publiceerde op 17 april 2021 een uitgebreid interview met Michaël Laterveer van Stichting Oceans at Work over het project Blauwe Polder 1 en de ontwikkeling van een zeeboerderij op het land. ‘... een even simpel als briljant concept dat een oplossing kan bieden voor het wereldvoedselprobleem’, aldus het artikel.
Klik hier voor het hele artikel (Noord-Hollands Dagblad, 17 april 2021)

30.03.2021 | Toekenning subsidie Waddenfonds
In maart 2021 heeft het Waddenfonds een subsidie toegekend aan het project ‘Blauwe Polder 1’. Binnen dit project wordt door stichting Oceans at Work samen met Stichting Blauwe Polder en Stichting Salt Farm Foundation gewerkt aan de realisatie van een ‘Zeeboerderij op het land’ met de toepassing van circulaire technieken. Gedurende twee jaar legt stichting Oceans at Work zich toe op het ontwikkelen van een broedhuis van mariene organismen en een uitgroeifaciliteit voor de vissen die in het broedhuis worden gekweekt. In de eerste instantie gaat het om tarbot en kabeljauw.
Ontwikkeling tarbotlarven (foto: T. Wijgerde)
Ontwikkeling tarbotlarven (foto: T. Wijgerde)

Oprichting
Stichting Oceans at Work is opgericht op 4 augustus 2011.