Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Stichting Oceans at Work spant zich in om de informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Stichting Oceans at Work is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Stichting Oceans at Work aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Ongeautoriseerde of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij stichting Oceans at Work of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan stichting Oceans at Work. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door stichting Oceans at Work.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan stichting Oceans at Work te worden verzocht.