Werk mee aan een gezonde zee

Wij willen circulaire viskweek in de praktijk brengen,
en daar hebben we jou bij nodig!

Stichting Oceans at Work zet zich in voor een gezonde relatie tussen mens en zee. Onze focus ligt op de ontwikkeling van circulaire viskweek op het land.

Met circulaire viskweek hoeft de vis voor op je bord niet langer uit zee te komen. Behalve dat het  goed is voor de natuur, draagt circulaire viskweek bovendien bij aan een duurzame voedseltransitie. En het is ook nog eens bijzonder innovatief.

Zo kun je meehelpen

Macro-opname spons (foto: Michaël Laterveer)

Circulaire viskweek

Circulaire viskweek produceert geen afvalstoffen, is energiezuinig en diervriendelijk.

In een speciaal ontwikkeld kweeksysteem bootsen we de natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk na. Het visbroed krijgt een cocktail aan levend plankton te eten. Dit resulteert in vitale dieren, zonder gebruik van antibiotica. We noemen deze vissen ‘scharrelvis’.

Pionierswerk

Deze manier van viskweken is totaal nieuw voor de huidige aquacultuur. Daarom werken we samen met Blue Linked – pionier in circulaire kweektechnieken voor mariene organismen. En we leiden jonge professionals op omdat zij het gedachtegoed van circulaire viskweek omarmen.

1 vis op je bord, 1 vis in zee

Omdat circulaire viskweek werkt volgens regels van de natuur, kunnen we de gekweekte vissen in principe ook uitzetten in zee. Bijvoorbeeld om natuurlijke populaties te versterken of als impuls voor de biodiversiteit.

Deze natuurgedachte - door onze kennispartner Blue Linked vertaald in het motto ‘1 vis op je bord, 1 vis in zee’ - sluit perfect aan op wat we voor ogen hebben: een positieve impact maken op de relatie tussen mens en zee.

23.07.2021 | Update Blauwe Polder 1
Foto: Michiel Alleman (Pexels)
Na toekenning van de subsidie voor het Blauwe Polder 1-project (zie vorige nieuwsberichten) is er bij Stichting Oceans at Work veel gebeurd.

Het bestuur van de stichting is uitgebreid met een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Gesprekken zijn gaande om een locatie voor de uitgroeifaciliteit van gekweekte tarbot en kabeljauw op Texel te kunnen realiseren.

De eerste prioriteit ligt op het bouwen van een broedhuis in het kweekcentrum, gelegen in Hazerswoude-dorp. Hier worden de vislarven met innovatieve technieken opgekweekt tot pootvis (juveniele vis): circulair en diervriendelijk.
Lees meer

   Meer nieuws