Welkom bij Stichting Oceans at Work

Stichting Oceans at Work zet zich in voor een gezonde relatie tussen mens en zee. Onze focus ligt hierbij op de ontwikkeling van circulaire viskweek – op het land gekweekte zeevis, op een natuurlijke wijze, zonder afvalstoffen, energiezuinig en diervriendelijk. Circulaire viskweek is noodzakelijk voor de toekomst van de oceanen, zodat natuurlijke vispopulaties niet langer worden overbevist.

Circulaire viskweek


Voor de circulaire viskweek werken we samen met Blue Linked – pionier in circulaire kweektechnieken voor mariene organismen. In een speciaal ontwikkeld kweeksysteem worden de natuurlijke omstandigheden in zee zo goed mogelijk nagebootst, onder meer met een unieke natuurlijke zuivering en stroming. Het visbroed krijgt als voedsel een cocktail aan levend plankton, waaruit ze zelf kunnen kiezen wat bij hun groeistadium past. Dit resulteert in vitale dieren, zonder gebruik van antibiotica.

1 vis op je bord, 1 vis in zee


De vissen die met de circulaire technieken worden gekweekt, kennen een hoge genetische diversiteit. Dit maakt ze geschikt om – behalve voor menselijke consumptie – ook uit te zetten in zee, bijvoorbeeld voor het versterken van natuurlijke populaties en als impuls voor de biodiversiteit. Om deze reden werkt Blue Linked met het motto ‘1 vis op je bord, 1 vis in zee’, iets wat goed aansluit bij het gedachtegoed van Stichting Oceans at Work. De technieken worden vanuit dit motto steeds verder ontwikkeld en verfijnd.

Positieve impact


Stichting Oceans at Work zet zich in om de innovatieve kweektechnieken toe te passen in de praktijk. Dit doen we in samenwerking met gelijkgestemde partners. Door de kennis en ervaring die uit dit werk voortkomt te valideren en vrij ter beschikking te stellen, heeft dit een positieve impact op de relatie tussen mens en zee.

17.04.2021 | Aandacht in de media
Noord-Hollands Dagblad
Onlangs heeft het Waddenfonds subsidie toegekend aan het project Blauwe Polder 1 van Stichting Oceans at Work en partners. Daarmee is de aandacht vanuit de media gewekt. Alles in het project draait om circulaire kweeksystemen op het land waarin zeeorganismen worden gekweekt: duurzaam en diervriendelijk. Maar circulaire viskweek, wat is dat eigenlijk precies?
Het Noord-Hollands Dagblad publiceerde op 17 april 2021 een uitgebreid interview met Michaël Laterveer van Stichting Oceans at Work over het project Blauwe Polder 1 en de ontwikkeling van een zeeboerderij op het land. ‘... een even simpel als briljant concept dat een oplossing kan bieden voor het wereldvoedselprobleem’, aldus het artikel.
Klik hier voor het hele artikel (Noord-Hollands Dagblad, 17 april 2021)

   Meer nieuws