17.04.2021 | Aandacht in de media
Noord-Hollands Dagblad
Nu onlangs het Waddenfonds subsidie heeft toegekend aan het project Blauwe Polder 1 van Stichting Oceans at Work en partners, is de aandacht vanuit de media gewekt. Alles in het project draait om circulaire kweeksystemen op het land waarin zeeorganismen worden gekweekt: duurzaam en diervriendelijk. Maar circulaire viskweek, wat is dat eigenlijk precies?
Het Noord-Hollands Dagblad publiceerde op 17 april 2021 een uitgebreid interview met Michaël Laterveer van Stichting Oceans at Work over het project Blauwe Polder 1 en de ontwikkeling van een zeeboerderij op het land. ‘... een even simpel als briljant concept dat een oplossing kan bieden voor het wereldvoedselprobleem’, aldus het artikel.
Klik hier voor het hele artikel (Noord-Hollands Dagblad, 17 april 2021)

30.03.2021 | Toekenning subsidie Waddenfonds
In maart 2021 heeft het Waddenfonds een subsidie toegekend aan het project ‘Blauwe Polder 1’. Binnen dit project wordt door stichting Oceans at Work samen met Stichting Blauwe Polder en Stichting Salt Farm Foundation gewerkt aan de realisatie van een ‘Zeeboerderij op het land’ met de toepassing van circulaire technieken. Gedurende twee jaar legt stichting Oceans at Work zich toe op het ontwikkelen van een broedhuis van mariene organismen en een uitgroeifaciliteit voor de vissen die in het broedhuis worden gekweekt. In de eerste instantie gaat het om tarbot en kabeljauw.
Ontwikkeling tarbotlarven (foto: T. Wijgerde)
Ontwikkeling tarbotlarven (foto: T. Wijgerde)

Stichting Oceans at Work
Stichting Oceans at Work is opgericht op 4 augustus 2011.

ANBI stichting voor goede doelen
RSIN: 850825507
Kamer van Koophandel Den Haag: 53289420
Triodos Bank: NL32 TRIO 0254529402

Financiële verantwoordingen
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011