Doelstelling

Het doel van Stichting Oceans at Work is een bijdrage te leveren aan een gezonde relatie tussen mens en zee. Dat doen we door mee te werken aan een nieuwe, duurzame kijk op het kweken van zeevis en ander zeeleven, als alternatief voor de zware visserijdruk op de oceanen en de traditionele aquacultuur. We dragen onze visie maatschappelijk breed uit en delen onze kennis en kunde met gelijkgestemden.

Effectieve eiwitbron voor een groeiende wereldbevolking


Als gevolg van de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar dierlijke eiwitten in hoog tempo toe. Met de efficiënte wijze waarop vissen hun voedsel omzetten in visvlees, vormen zij de meest geschikte kandidaat om in die eiwitbehoefte te voorzien. Maar de benodigde hoeveelheid vis kan niet uit zee komen. Door overbevissing heeft 85 procent van de natuurlijke vispopulaties zijn grenzen bereikt. Er moet worden uitgeweken naar kweekvis, wat al in ruime mate gebeurt. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zit de aquacultuur in de lift. En inmiddels overtreft de hoeveelheid kweekvis de hoeveelheid wildvang.

Van aquacultuur naar circulaire viskweek


Door de pijlen te richten op de conventionele aquacultuur zijn we er nog niet. Huidige technieken gebruiken veel energie en creëren veel afval. De kweekvis krijgt vismeel te eten, afkomstig uit wildvang. En onnatuurlijke leefomstandigheden zorgen voor hoge sterfte en ziekte bij de vis, waardoor antibiotica moeten worden gebruikt. Daarom is het noodzakelijk een circulaire viskweek te ontwikkelen, maar technieken hiervoor staan nog in de kinderschoenen.

Kennisvalidatie


In samenwerking met Blue Linked, een innovatieve ondernemer op het gebied van het mariene milieu, spant Stichting Oceans at Work zich met verschillende activiteiten in om circulaire viskweektechnieken op de kaart te zetten. De duurzame technieken moeten in de praktijk worden getest om de potentiële impact op de maatschappij ervan aan te tonen. De kennisvalidatie die hiermee ontstaat is vrij beschikbaar en zorgt voor een basis waarmee circulaire viskweek, en de daarmee samenhangende duurzame relatie tussen mens en zee, breed maatschappelijk kan worden uitgerold.
Visbroed (foto: W. van Egmond)
Visbroed (foto: W. van Egmond)