Activiteiten

Stichting Oceans at Work werkt samen met partners die zich – net als wij – inspannen voor een gezonde relatie
tussen mens en zee.

Zeeboerderij op het land (Blauwe Polder 1)


In maart 2021 heeft het Waddenfonds een subsidie toegekend aan het project ‘Blauwe Polder 1’. Binnen dit project wordt door Stichting Oceans at Work samen met Stichting Blauwe Polder en Stichting Salt Farm Foundation gewerkt aan de realisatie van een ‘Zeeboerderij op het land’ met de toepassing van circulaire technieken. Gedurende twee jaar legt Stichting Oceans at Work zich toe op het ontwikkelen van een broedhuis van mariene organismen en een uitgroeifaciliteit voor de vissen die in het broedhuis worden gekweekt. In de eerste instantie gaat het om tarbot en kabeljauw.


Dutch Maritime Productions


Sinds medio 2020 werkt Stichting Oceans at Work samen met Dutch Maritime Productions, producent van onder andere de film De Wilde Noordzee die in 2023 op tv en in de bioscoop te zien zal zijn. Onze stichting werkt mee aan de realisatie van een unieke opstelling waarmee het kleinste onderwaterleven op beeld kan worden vastgelegd, zodat het brede publiek zich hierover kan verwonderen. Gekweekte zeeorganismen – bijvoorbeeld larven van tarbot en platte oester, maar ook plantaardig en dierlijk plankton – vangen we op bewegend beeld, zodat het brede publiek hier kennis mee kan maken. Beelden die nog niet bestaan, mede omdat ze niet in de vrije natuur zijn te maken. Zo laten wij de maatschappij kennis maken met de kleinste wonderen van onze oceanen.