Welkom bij stichting Oceans at Work

Scharrelvis op je bord

Bij stichting Oceans at Work hebben we een droom: de ontwikkeling van scharrelvis. Onder scharrelvis verstaan wij op het land gekweekte zeevis, op natuurlijke wijze en diervriendelijk. Een natte variatie op scharrelvlees, zeg maar. En dat is hoog tijd, want de oceanen worden leeg gevist en de huidige kweekvis kan wel een duwtje in de richting van duurzaamheid en dierenwelzijn gebruiken.

Scharrelvis groeit op onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden. Met een unieke zuivering, stroming en licht bootsen we de zee zo goed mogelijk na. Het visbroed krijgt een cocktail aan levend plankton, waaruit ze zelf kunnen kiezen wat bij hun groeistadium past. Dit resulteert in vitale dieren, zonder antibiotica. Een hele vooruitgang ten opzichte van de gangbare methode die erg kunstmatig is.

Omdat de ecologische aanpak alleen nog kleinschalig is getest (foto rechts) zijn aanvullende experimenten nodig. Daaruit moet duidelijk worden of het geschikt is voor commerciële kweek. Stichting Oceans at Work zet zich in om de weg van biologische scharrelvis naar de Nederlandse markt te versnellen.

Bouw mee aan het Broedhuis van de Toekomst

Om de productie van scharrelvis van de grond te trekken bouwt stichting Oceans at Work mee aan het Broedhuis van de Toekomst: een bruisende plek waar experts in aquacultuur en het bedrijfsleven samenwerken, en tevens een praktische werkvloer voor jonge professionals in opleiding. Momenteel bestaat die plek nog op papier en in het hart van de mensen die er net als wij in geloven. Als stichting zoeken we naar financiering zodat het Broedhuis van de Toekomst daadwerkelijk van start kan gaan.

Wat betekent dit concreet?

Oceans at Work
ANBI stichting voor goede doelen
RSIN: 850825507
Kamer van Koophandel Den Haag: 53289420
Triodos Bank: NL32 TRIO 0254529402

Bestuurders: Michaël Laterveer (Voorzitter) en Manon Laterveer-de Beer (Secretaris, Penningmeester)
Ontwikkelingsstadia van tarbot, opgegroeid als scharrelvis in een experimentele versie van het Broedhuis van de Toekomst (foto: T. Wijgerde)
Ontwikkelingsstadia van tarbot, opgegroeid als scharrelvis in een experimentele versie van het Broedhuis van de Toekomst (foto: T. Wijgerde)

   Meer nieuws